61 628 05 38 office@enveloper.pl

Wynalezienie druku diametralnie zmieniło system przekazywania informacji, czyniąc je bardziej przystępnymi. Dzięki temu, że wynaleziono druk, nie trzeba było chociażby przepisywać ręcznie książek, co zaoszczędziło mnóstwo czasu, pozwalając jednocześnie na dotarcie do większej liczby osób. Oczywiście pierwsze drukarnie w najmniejszym stopniu nie dorównywały obecnym, jednak był to milowy krok w poligrafii. Historia druku jest krótka, gdyż polegała na przeniesieniu obrazu z formy drukowej na powierzchnię nadrukową, a długo nie było materiału, który dobrze przyjmowałby szybkoschnącą farbę. Kto zatem wynalazł druk? Według różnych źródeł jego wynalazcą był złotnik i drukarz moguncki Gutenberg, który był również twórcą pierwszej przemysłowej metody druku w Europie. Jego działalność przypada na lata świetności w rozwoju drukarstwa na europejskim rynku. Początkowo stosował czcionki drewniane, które następnie zastąpił metalowymi. Z biegiem czasu skonstruował specjalny aparat do odlewania czcionek i zaczął używać wymiennych matryc. Był to moment przełomowy w technologii druku, która z upływem czasu była coraz bardziej doskonalona, żeby zwiększyć jego wydajność i poprawić jakość.

Obecnie najbardziej popularną technologią jest druk offsetowy, który przeznaczony jest do drukowania wyłącznie dużych nakładów, co pozwala minimalizować koszty pracy przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości. Druk offsetowy polega na przeniesieniu obrazu z płaskiej powierzchni drukowej za pomocą cylindra pokrytego obciągiem. Historia offsetu miała początek w XVIII wieku i wiążę się z odkryciem litografii przez Aloisa Senefeldera. Przeniósł on rysunek wykonany na specjalnym papierze, specjalnym atramentem, na litą skałę, a następnie opatentował swój wynalazek. Litografia z czasem zaczęła ustępować miejsca typografii, gdyż z litografią był ten problem, że nie pozwalała na szybki druk z powodu płaskich płyt kamiennych. Rozpoczęto zatem poszukiwania odpowiednich płyt metalowych. Najlepszym materiałem okazały się cynk i aluminium. Cynkowe płyty były zadrukowywane poprzez założenie ich na cylinder. Rysunek jednak szybko się ścierał, gdyż płyta stykała się bezpośrednio z papierem, a kolejnym mankamentem był brak możliwości szybszego nadruku rysunku na płycie.

Pewnego dnia amerykański producent papieru wykonał na nim nadruk za pomocą płaskiej maszyny litograficznej. Pod arkuszem znajdowała się guma. Przez przypadek nie podłożono papieru i druk odbił się na gumie. Kolejny arkusz był zadrukowany z jednej strony przez kamień litograficzny z a drugiej przez odbity na gumie rysunek, przy czym rysunek nadrukowany przez gumę był bardziej wyraźny i czystszy. Zaczęto zatem przenosić rysunek za pomocą gumy i tak narodził się druk offsetowy.