61 628 05 38 office@enveloper.pl

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt:

Optymalizacja procesów biznesowych realizowanych przez Enveloper z partnerami poprzez wdrożenie systemu B2B

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-30-003/13-00             

Okres realizacji: 01.10.2013 r. – 31.05.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 240 621,00 zł

Wartość dofinansowania: 168 434,70 zł (70 %)

Opis projektu:

Wdrożone rozwiązanie informatyczne polega na elektronicznej wymianie informacji B2B
z partnerami biznesowymi w ramach wspólnie realizowanych procesów biznesowych.

System obejmuje elektroniczną transmisję dokumentów i informacji w uzgodnionym formacie bezpośrednio pomiędzy aplikacjami komputerowymi partnerów. System umożliwi automatyczną współpracę z kolejnymi przedsiębiorstwami.

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami stanowi innowacyjne rozwiązanie informatyczne, prowadzące do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych (sprawniejsze zarządzanie, szybki obieg dokumentów, informacji, skrócenie czasu dostaw i realizacji usług, ułatwiony dostęp do informacji archiwalnych, zmniejszenie ilości popełnianych błędów – dokumenty wprowadzane do systemu jeden raz).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Pełna treść zapytania

enveloper