Opis

Wykonujemy złocenia i srebrzenia metodą hot stamping na kopertach ozdobnych. Możemy wykonać hot stampnig na awersie i rewersie koperty.