Kim jest Enveloper?

Enveloper to poligraficzna obsługa firm.
Nasza drukarnia offsetowa w Poznaniu oferuje artykuły, dzięki którym przedsiębiorcy mogą skutecznie promować
swoje produkty i usługi, a co za tym idzie, budować pozytywny wizerunek marki i zdobywać nowych klientów.

Jesteśmy zespołem ludzi zorientowanych na opracowanie
i realizowanie poligraficznych wizji naszych klientów.
Firma została założona w roku 2006 jako specjalistyczna drukarnia kopert. Jesteśmy wstanie wyprodukować 600 000 kopert z nadrukiem
w ciągu jednej zmiany produkcyjnej. Obecnie w naszej ofercie jest zarówno druk offsetowy, cyfrowy jak i ink-jetowy. Umożliwia to dostarczenie różnorodnych produktów do klientów, zaczynając od kopert a kończąc na skomplikowanych uszlachetnianych produktach.

Analizujemy potrzeby naszych odbiorców i szukamy dla nich optymalnych rozwiązań. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze klienta – od projektu do dostawy gotowego wyrobu.

Mamy własne studio graficzne, projektujące dla naszych klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko i sprawnie obsłużyć tysiące zamówień rocznie. Dostarczamy materiały reklamowe szyte na miarę.

Enveloper to ludzie

Najważniejszym czynnikiem w naszej działalności jest człowiek. W Enveloper wiemy, że obsługujemy ludzi,
a nie zamówienia – dlatego chcemy pokazać z kim będą mogli Państwo współpracować.

Natalia Wałęsiak

Menager Sprzedaży

nw@enveloper.pl

Dawid Malesiński

Dyrektor ds. Sprzedaży

marketing@enveloper.pl

Anna Janiszewska

Koordynator ds. sprzedaży

anna.janiszewska@enveloper.pl

Wojciech Zielke

Dyrektor Zarządzający

wz@enveloper.pl

Beata Rządkowska

Menager Sprzedaży

beata.rządkowska@enveloper.pl

Depositphotos 23873663 xl 2015 scaled

Krystyna Kałużna

Administracyjna obsługa biura

krystyna.kaluzna@enveloper.pl

Depositphotos 87738528 xl 2015 scaled

Natalia Brandt

Koordynator ds. sprzedaży

nb@enveloper.pl

joanna mellerowicz2

Joanna Mellerowicz

Koordynator ds. sprzedaży

joanna.mellerowicz@enveloper.pl

Zobacz jak produkujemy

Zobacz jak powstają nasze wizytówki.

Przygotowanie wizytówek to kilkuetapowy proces. Krok pierwszy to stworzenie unikalnego projektu ‒ po dopracowaniu szczegółów dotyczących kolorystyki, grafiki, stylu, doborze fontów i papieru, rozpoczyna się druk. Następne etapy to foliowanie i precyzyjne cięcie. Zobacz, jak powstają wizytówki w naszej drukarni. Zachęcamy do obejrzenia przygotowanego przez nas nagrania!

CSR w firmie Enveloper

Czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)?

Społeczna odpowiedzialność biznesu, w skrócie CSR ( Corporate Social Responsibility) to ideologiczna wizja prowadzenia biznesu przed przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem interesu społecznego i troski o środowisko. Działania społecznie odpowiedzialne z założenia podejmowane są dobrowolnie i mają na celu poprawę jakości życia ludzi zaangażowanych bezpośrednio, jak i pośrednio w funkcjonowanie firmy. Do takich działań zalicza się m.in. zrównoważony rozwój firmy w oparciu o poszanowanie praw człowieka, rozwój zawodowy i osobisty pracowników, system motywacyjny i szkoleniowy dla zatrudnianych osób, a także szeroko pojętą ochronę środowiska, uwzględniającą chociażby optymalizację procesu zarządzania odpadami: odzysk i recykling materiałów, zmniejszenie zużycia wody i emisji dwutlenku węgla, jak również wkład w lokalną gospodarkę.

Powołując się na to, co stanowi Komisja Europejska , CSR można określić jako „koncepcję dobrowolnego uwzględniania przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia działań komercyjnych oraz w kontaktach z otoczeniem (Green Paper. Promoting The European framework for the Corporate Social Responsibility, European Commision). Z kolei Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju przez CSR rozumie „zobowiązanie biznesu mające na celu zrównoważony rozwój ekonomiczny, zmierzający do poprawy warunków i jakości życia, dzięki współpracy zatrudnionych i ich rodzin, lokalnych społeczności oraz całego społeczeństwa” (World Business Council for Sustainable Development). Forum Odpowiedzialnego Biznesu, polska platforma internetowa, której działania aktywizują się wokół rozpowszechnianie idei i złożeń odpowiedzialnego biznesu, stanowiąca miejsce wymiany informacji o CSR, proponuje

następującą definicję: „Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną). To wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz taki sposób prowadzenia firmy, w którym celem priorytetowym jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym”.

Dr Bolesław Rok, który wystąpił podczas gali ogłoszenia zwycięzców Rankingu Odpowiedzialnych Firm w 2012 roku, słusznie stwierdził, że dla firmy najważniejsze powinno być „rozumienie długoterminowych wyzwań, dostrzeganie konsekwencji ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, oraz równoważenie sprzecznych interesów przez partycypację” (Marcin Grzybek, Forum Odpowiedzialnego Biznesu)

Enveloper od początku istnienia działalności stara się dbać o swoich pracowników, zapewniając im jak najlepsze warunki do pracy i rozwoju. Wspieramy nasz zespół zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym, czego przykładem jest chociażby dofinansowywanie sportowych pasji dzieci naszych pracowników.

Enveloper charytatywnie

Od wielu lat aktywnie włączamy się w działalność charytatywną.
Jedną z Fundacji jakie wspieramy jest Fundacja Dzięki Tobie https://dziekitobie.pl/o-nas/ .
Zajmuje się ona wspieraniem dzieci.
Serdecznie zachęcamy do wspierania akcji tej fundacji poprzez wpłaty lub ze współpracy z nami.
Zakupując nasze produkty wspierasz pośrednio Fundację Dzięki Tobie

Wspieramy
Was również zachęcamy

Cały czas staramy się dzielić naszymi sukcesami! Nie wyobrażamy sobie by nie wspierać tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Wokół nas są osoby potrzebujące, które wymagają wsparcia każdego z nas.

Poniższy dyplom nie służy chwaleniu się. Pragniemy Was zachęcić do pomagania. Tak niewiele trzeba aby zrobić tak wiele. W myśl CSR – Społecznej odpowiedzialności biznesu, naszą firmę budujemy pełni altruizmu do czego gorąco zachęcamy wszystkich.